Regulamin

Regulamin XVII Edycji Mistrzostw Lubawy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Lubawy

Przepisy ogólne.

 1. Organizatorem Mistrzostw Lubawy w Halowej Piłce Nożnej (XVII Edycja) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie.
 2. Mistrzostwa Lubawy w Halowej Piłce Nożnej są rozgrywane według obowiązujących przepisów gry w futsal ze zmianami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Rozpoczęcie rozgrywek nastąpi dnia 17.11.2013r. (niedziela) o godz 1400.

Zgłaszanie drużyn.

 1. Każda drużyna dokonuje zgłoszenia zespołu do dnia, w którym następuje losowanie pierwszych meczów.
 2. Warunkiem przyjęcia zespołu do rozgrywek jest opłacenie wpisowego, które powinno być dokonane do dnia rozpoczęcia rozgrywek.
 3. Drużyna jest zobowiązana do przedstawienia pisemnego składu zespołu organizatorowi Mistrzostw, według załączonego wzoru.
 4. Jedna drużyna może zgłosić do turnieju 12-stu zawodników.
 5. W połowie edycji może nastąpić wymiana dwóch zawodników, wykreślenie dwóch i dopisanie dwóch nowych; jeżeli skład drużyny nie liczy 12-stu zawodników istnieje możliwość jedynie dopisania.
 6. Podczas Mistrzostw prowadzona będzie klasyfikacja najlepszego strzelca.
 7. W drużynie może być zgłoszonych trzech zawodników IV lub wyższej ligi (nie dotyczy zawodników w wieku juniora), zawodnik zaznaczony na liście zgłoszeniowej.
 8. Zawodnicy I ligi futsalu traktowani są jako ligowcy.
 9. Na boisku w strefie zmian może przebywać zawodnik zgłoszony do meczu i jeden opiekun drużyny. Pozostałe osoby przebywają na trybunach.
 10. Nie można przekładać meczów na inny termin.

System rozgrywek.

Mistrzostwa Lubawy w Halowej Piłce Nożnej zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym”, a w przypadku kiedy liczba zgłoszonych drużyn nie przekroczy 10-ciu system mecz + rewanż.s

Przepisy gry.

 1. Zmiany ustalone przez organizatora:
  • czas gry – 2×15 min, bez zatrzymywania czasu (ostatnia minuta czas zatrzymywany),
  • w przypadku wydłużenia czasu ilość fauli akumulowanych może ulec zmianie,
  • faule akumulowane (pierwsze trzy faule karane rzutem wolnym z miejsca przewinienia, każdy kolejny faul z linii 10 metrów tzn. przedłużony rzut karny lub z miejsca faulu jeżeli nastąpi między polem bramkowym a linią 10 metrów i zawodnik uznał, że sytuacja do zdobycia bramki jest korzystniejsza).
 2. Zasady gry według zasad futsalu:
  • faule akumulowane są liczone od początku w każdej połowie,
  • bramkarz wznawia grę wyrzucając piłkę poza pole bramkowe ręką w ciągu 4 sekund,
  • przekroczenie limitu czasu nie jest karane faulem akumulowanym,
  • podanie do bramkarza dwukrotnie w jednej akcji karane rzutem wolnym bezpośrednim – z odległości 6 m od bramki , bez kary na tablicy,
  • w przypadku przedłużonego rzutu karnego bramkarz musi znajdować się minimum 5 metrów od piłki,
  • niesportowe zachowanie na boisku (wulgarne słowa, wyzwiska, obraza sędziego) kwalifikowane jest do faulu akumulowanego,
  • po otrzymaniu żółtej lub czerwonej kartki zawodnik po straconej bramce wraca na boisko (przy czerwonej wraca inny zawodnik),
  • zawodnicy mogą grać wślizgami,
  • żółta kartka – kara 2 min.,
  • druga żółta kartka bądź czerwona – kara 5 min. (zawodnik nie wraca na boisko).
 3. Punktacja:
  • za wygrany mecz – 3 pkt,
  • za remis – 1pkt,
  • za przegrany mecz – 0 pkt,
  • walkower – 5:0,
  • kara za walkower 100zł.
 4. O kolejności w tabeli decydować będzie:
  • ilość zdobytych punktów
  • bezpośredni mecz
  • różnica bramek
  • ilość bramek zdobytych
  • ilość bramek straconych.

Nagrody.

Trzy zwycięskie zespoły otrzymają okazałe puchary i nagrody rzeczowe.

Przepisy końcowe.

 1. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach ubezpieczają się we własnym zakresie.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność cywilną wyłącznie za wypadki powstałe z winy organizatora,a nie za wypadki spowodowane przez innych uczestników rozgrywek.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 4. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny.
 5. Drużyna stwierdzająca usterki zgłasza je do organizatora.
 6. Zabrania się wnoszenia na teren obiektów napojów alkoholowych.
 7. Zabrania się palenia papierosów na terenie obiektu rozgrywania Mistrzostw.
 8. Wszystkie inne sprawy związane z Regulaminem rozstrzyga organizator.
 9. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zasad gry.