800 kilometrów na 800 lat

Regulamin konkursu „800 kilometrów na 800 lat”.

 

Cel imprezy i organizator:

 1. Celem konkursu jest upamiętnienie jubileuszu 800-lecia Ziemi Lubawskiej w formie promującej jednocześnie aktywny tryb życia, sport i rekreację.
 2. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy z Urzędem Miasta w Lubawie.

Uczestnicy i zwycięzcy:

 1. Konkurs jest skierowany do osób uprawiających aktywny wypoczynek w formie biegów, jazdy rowerem i pływania.
 2. Udział mogą brać osoby w wieku od 10 do 99 lat, ukończone najpóźniej w dniu 1 stycznia 2016 roku.
 3. Osoby niepełnoletnie muszą się legitymować pisemną zgodą wyrażoną na udział w konkursie przez rodziców lub opiekunów prawnych datowaną na dzień 11 stycznia 2016 roku.
 4. Zwycięzcą konkursu jest każdy uczestnik, który w 2016 roku pokona biegiem, rowerem lub płynąc dystans co najmniej 800 kilometrów począwszy od 11 stycznia do 31 grudnia tego roku. Dystanse pokonane każdą z tych metod można łączyć.
 5. Pokonanie dystansu musi być udokumentowane w jeden z następujących sposobów, poprzez okazanie OSiR:
  zapisu aplikacji na smartfonie lub smartwatchu;
  zapisu „rywalizacja 800 km na 800 lat” w aplikacji Endomondo;
  zapisu eksportowanych plików w odstępnych formatach (pliki KML, GPX itp).
 6. Oceny i zsumowania dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 7. Pod uwagę będą brane trasy pokonane podczas treningów oraz zawodów rozgrywanych w dowolnym miejscu kuli ziemskiej.

Zakończenie i nagrody:

 1. Pliki dokumentujące pokonanie wymaganego dystansu można składać do dnia 10 stycznia 2017 roku.
 2. Każda osoba, która spełni wymogi konkursu zostanie uhonorowana pamiątkowym medalem oraz jubileuszowymi gadżetami.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2017 roku. Ewentualne protesty i odwołania Organizator rozpatruje w terminie do dwóch tygodni od chwili ogłoszenia oficjalnych wyników.

800lecie