Świąteczny Turniej Piłki Halowej dla szkół podstawowych

REGULAMIN

Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla uczniów szkół podstawowych rocznik 2003 – 2006

 • Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie.
 • Zasady gry:
 • drużyny 5-cio osobowe + 3 rezerwowych,
 • system rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów,
 • Termin i miejsce:
 • rozgrywki w dniu 27 grudnia  (czwartek) 2018 r. o godz. 10.00,
 • Hala Widowiskowo – Sportowa ul Św. Barbary 45,
 • Zgłoszenia:
 • zgłoszenie drużyn w recepcji OSiR, tel 89 6452 418, lub 600175243 lub przed turniejem
 • każdy zawodnik musi obowiązkowo przed pierwszym meczem dostarczyć pisemną Zgodę rodziców (załącznik nr 1 do Regulaminu) na udział  w turnieju,
 • przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 • Zakończenie: podsumowanie, wręczenie słodyczy i napojów ok godz 13.00
 • Sprawy różne:
 • w przypadku stwierdzenia przez organizatora szkód lub zniszczeń na terenie obiektu sportowego, gdzie odbywa się impreza dana sportowa, organizator ma prawo wyciągnąć konsekwencje wobec sprawców zaistniałego zdarzenia,
 • organizator informuje, że obiekty są monitorowane i dodatkowo obserwowane przez organizatora,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
 • OSiR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej a pozostałe ubezpieczenia np. NNW leżą po stronie uczestnika,
 • interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora,
 • o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator,