Wakacyjne Turnieje Piłki Nożnej

Regulamin Wakacyjnych Turniejów Piłki Nożnej 

Celem zawodów jest popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, jako formy czynnego wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu, z dala od nudy i komputera, w gronie rówieśników o podobnych zamiłowaniach 

 1. Organizatorem turniejów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie
 2. Terminy i miejsce zawodów: wtorek, 14. lipca, środa 15. lipca i czwartek 16 lipca 2020, godz. 9:00 boiska sportowe na Stadionie Łazienkowskim
 3. Turnieje mają charakter otwarty i są oparte na rywalizacji „fair play”.
 4. W zawodach mogą brać udział zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych: <
  • 14.07 – 2005-2007 
  • 15.07 – 2004-2003 
  • 16.07 – 2008 i młodsi
 5. Wszyscy muszą przedstawić organizatorowi pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują słodki upominek
 7. System rozgrywek uzależniony jest od ilości drużyn
 8. Udział w zawodach jest bezpłatny 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe przed, w czasie lub po zawodach, zarówno wobec zawodników, jak i osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub skradzione w czasie zawodów.
 3. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunków zamieszczonych po zawodach w mediach.
 4. W sprawach spornych decyzje organizatora są ostateczne.
 5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.
 6. Aby poszczególne turnieje zostały przeprowadzone, wymagany jest udział 3. drużyn