Wakacyjne Turnieje Piłki Nożnej

Regulamin Wakacyjnych Turniejów Piłki Nożnej 

Celem zawodów jest popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, jako formy czynnego wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu, z dala od nudy i komputera, w gronie rówieśników o podobnych zamiłowaniach 

 1. Organizatorem turniejów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie
 2. Terminy i miejsce zawodów: wtorek, 14. lipca, środa 15. lipca i czwartek 16 lipca 2020, godz. 9:00 boiska sportowe na Stadionie Łazienkowskim
 3. Turnieje mają charakter otwarty i są oparte na rywalizacji „fair play”.
 4. W zawodach mogą brać udział zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych: <
  • 14.07 – 2005-2007 
  • 15.07 – 2004-2003 
  • 16.07 – 2008 i młodsi
 5. Wszyscy muszą przedstawić organizatorowi pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują słodki upominek
 7. System rozgrywek uzależniony jest od ilości drużyn
 8. Udział w zawodach jest bezpłatny 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe przed, w czasie lub po zawodach, zarówno wobec zawodników, jak i osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub skradzione w czasie zawodów.
 3. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunków zamieszczonych po zawodach w mediach.
 4. W sprawach spornych decyzje organizatora są ostateczne.
 5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.
 6. Aby poszczególne turnieje zostały przeprowadzone, wymagany jest udział 3. drużyn 

Wakacyjne Zawody WędkarskieRegulamin Wakacyjnych Zawodów Wędkarskich

Celem zawodów jest popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży, jako formy czynnego wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą, z dala od nudy i komputera, w gronie rówieśników o podobnych zamiłowaniach 

 1. Organizatorem dwóch zawodów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie
 2.  Terminy i miejsce zawodów: Środa, 8. lipca 2020, godz. 9:00 park miejski Łazienki Lubawskie
 3.  Zawody mają charakter otwarty i są oparte na rywalizacji „fair play”.
 4.  W zawodach mogą brać udział wędkarze urodzeni w roku 2004 i młodsi, wszyscy muszą przedstawić organizatorowi pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.  Oświadczenie
 5.  Zawodnicy przeprowadzone będą bez podziału na grupy wiekowe
 6.  Organizator nagradza medalami zawodników, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca, wszyscy uczestnicy otrzymują słodki upominek
 7.  O kolejności decyduje waga złowionych ryb (1 punkt za każdy gram złowionych ryb.
 8. Nad przebiegiem zawodów czuwa przedstawiciel organizatora
 9. Obowiązuje spławikowa metoda połowu ryb, a zawodnicy łowią na jedną wędkę.
 10. Wszystkie złowione w czasie zawodów ryby muszą być przechowywane w stanie żywym siatkach
 11. Każdy wędkarz obowiązany jest do posiadania podbieraka oraz przyrządu do usuwania haczyków (tzw. wypychacz).
 12. Udział w zawodach jest bezpłatny
 13. Organizator stawia wymóg, aby KAŻDEMU ZAWODNIKOWI BEZWZGLĘDNIE TOWARZYSZYŁ PEŁNOLETNI OPIEKUN
 14.  Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia swoje stanowisko w stanie czystym. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe przed, w czasie lub po zawodach, zarówno wobec zawodników, jak i osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub skradzione w czasie zawodów.
 3. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunków zamieszczonych po zawodach w mediach.
 4. W sprawach spornych decyzje organizatora są ostateczne.
 5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.
 6. Aby zawody odbyły się, minimalna liczba zawodników zgłoszonych wynosi 3 osoby.