Grand Prix Lubawy w Halowej Piłce Nożnej 2019/2020

Choć z powodu małej liczby chętnych halowe rozgrywki ligowe nie doszły w tym sezonie do skutku, to Ośrodek Sportu i Rekreacji ma inną propozycję dla zawodników mających chęć towarzysko pokopać piłkę pod dachem w okresie zimowym.

 • Planujemy organizację trzech odrębnych turniejów, tak by raz w miesiącu chętni mogli się spotkać i
  zmierzyć się z innymi drużynami – mówi Jacek Różański, dyrektor OSiR.
  Pierwszy z zaplanowanych turniejów ma odbyć się jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia
  (22.12.2019), następny w weekend rozpoczynający ferie zimowe (19.01.2020), a ostatni pod koniec
  lutego (23.02.2020). Nie ma konieczności uczestniczenia we wszystkich turniejach.
 • Mamy nadzieję, że nowa formuła czy też obniżona wysokość wpisowego w stosunku do rozgrywek
  ligowych, pozytywnie wpłyną na zainteresowanie i w Lubawie będziemy mieli jednak emocje związane z
  rozgrywkami halowymi – dodaje dyrektor Ośrodka.

Przepisy ogólne.

 1. Organizatorem Grand Prix Lubawy w Halowej Piłce Nożnej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie.
 2. Grand Prix Lubawy w Halowej Piłce Nożnej są rozgrywane według obowiązujących przepisów gry w futsal ze zmianami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Rozpoczęcie rozgrywek nastąpi dnia 19.12.2019r. (niedziela) o godz. 13:00.

Zgłaszanie drużyn.

 1. Zgłoszenia drużyny należy dokonać przed każdym z trzech zaplanowanych turniejów, nie później niż na 2 dni przed jego rozegraniem w celu ustalenia terminarza gier:
 • I turniej: niedziela 22.12.2019 – zgłoszenia do piątku 20.12.2019 do godz. 12
 • II turniej: niedziela 19.01.2020 – zgłoszenia do piątku 17.01.2019 do godz. 12
 • III turniej: niedziela 23.02.2020 – zgłoszenia do piątku 21.02.2020 do godz. 12
 1. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest opłacenie wpisowego w kwocie 100 zł, które powinno być dokonane w momencie zgłoszenia.
 2. Drużyna jest zobowiązana do przedstawienia organizatorowi pisemnego składu (według załączonego wzoru) przed pierwszym meczem każdego z turniejów.
 3. Skład drużyny w poszczególnych turniejach może być zmieniany, ale jedna drużyna może zgłosić do całego cyklu Grand Prix maksymalnie 12.  zawodników, którzy w czasie trwania cyklu nie reprezentowali wcześniej barw innych zespołów.
 4. Na boisku w strefie zmian może przebywać zawodnik zgłoszony do meczu i jeden opiekun drużyny. Pozostałe osoby przebywają na trybunach.
 5. Nie można przekładać meczów na inny termin.
 6. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat.

 System rozgrywek. 

Poszczególne turnieje cyklu Grand Prix Lubawy w Halowej Piłce Nożnej będą rozegrane systemem „każdy z każdym” lub/i pucharowym, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, jednak w każdym z turniejów zespół zagra minimum 3 spotkania. Wymagane Do przeprowadzenia turnieju wymagane jest zgłoszenie się minimum 3. zespołów.

 Przepisy gry.

 1. Zasady gry według zasad futsalu z uwzględnieniem zmian ustalonych przez organizatora
 2. Zmiany ustalone przez organizatora: 
  • czas gry – uzależniony od liczby drużyn i systemu rozgrywek, nie dłużej niż 2×15 min.
  • bez zatrzymywania czasu (ostatnia minuta meczu czas zatrzymywany),
  • w przypadku wydłużenia czasu ilość fauli akumulowanych może ulec zmianie,
  • faule akumulowane (pierwsze trzy faule karane będą rzutem wolnym z miejsca przewinienia, każdy kolejny faul z linii 10 metrów tzn. przedłużony rzut karny lub z miejsca faulu jeżeli nastąpi między polem bramkowym a linią 10 metrów i zawodnik uznał, że sytuacja do zdobycia bramki jest korzystniejsza)
  • niesportowe zachowanie na boisku (wulgarne słowa,wyzwiska, przekleństwa, obraza sędziego) kwalifikowane jest do faulu akumulowanego
  • żółta kartka –  kara 2 min
  • druga żółta kartka bądź czerwona –  kara 5 min, zawodnik nie wraca na boisko
  • po otrzymaniu żółtej kartki po straconej bramce zawodnik wraca na boisko, jeżeli ukaranych jest dwóch zawodników wraca jeden (pierwszy z ukaranych),chyba że padnie druga bramka.
  • po otrzymaniu czerwonej kartki po straconej bramce zawodnik nie wraca na boisko, wraca inny, ale po upływie 5 minut
  • przy przewinieniu zawodnika z ławki rezerwowych (wulgarne słowa wobec sędziego, obraza, przekleństwa) może zawodnik zostać ukarany żółtą lub czerwoną kartką, w takim przypadku przy żółtej kartce schodzi z boiska na  2 minuty zawodnik wyznaczony przez kapitana drużyny, przy czerwonej schodzi zawodnik na 5 minut, a ten który otrzymał czerwoną kartkę opuszcza ławkę rezerwowych.
 3. Punktacja:

  Każdy z trzech turniejów rozgrywany jest odrębnie, więc drużynę można zgłosić do dowolnej liczby zawodów.  Za zwycięstwo w poszczególnych turniejach drużyna otrzymuje tyle punktów, ile drużyn brało udział w tych zawodach. Zwycięzcą Grand Prix zostaje zespół, który po trzech imprezach zgromadzi na swoim koncie największą łączną liczbę punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decydować będzie ilość wyższych miejsc, ewentualnie bezpośrednie mecze, różnica bramek, ilość bramek zdobytych, ilość bramek straconych. Jeżeli powyższe punkty nie wyłaniają zwycięzcy odbędą się rzuty karne między zainteresowanymi drużynami.

Nagrody.

Trzy najlepsze zespoły na koniec 3-turniejowego cyklu otrzymają puchary i medale, a wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy.

Przepisy końcowe.

 1. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach ubezpieczają się we własnym zakresie.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność cywilną wyłącznie za wypadki powstałe z winy organizatora,a nie za wypadki spowodowane przez innych uczestników rozgrywek.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 4. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny.
 5. Drużyna stwierdzająca usterki zgłasza je do organizatora.
 6. Zabrania się wnoszenia na teren obiektów napojów alkoholowych.
 7. Zabrania się palenia papierosów na terenie obiektu rozgrywania Grand Prix.
 8. Wszystkie inne sprawy związane z Regulaminem rozstrzyga organizator.
 9. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zasad gry.

Świąteczny Turniej Piłki Halowej dla szkół ponadpodstawowych

REGULAMIN Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 • Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie.
 • Zasady gry:
 • drużyny 5-cio osobowe + 3 rezerwowych,
 • system rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów,
 • Termin i miejsce:
 • rozgrywki w dniu 28 grudnia  (piątek) 2018 r. o godz. 10.00,
 • Hala Widowiskowo – Sportowa ul Św. Barbary 45,
 • Zgłoszenia:
 • zgłoszenie drużyn w recepcji OsiR, tel 89 645 2418, lub 600175243 oraz bezpośrednio  przed turniejem.
 • każdy zawodnik niepełnoletni musi obowiązkowo przed pierwszym meczem dostarczyć pisemną Zgodę rodziców (załącznik nr 1 do Regulaminu) na udział  w turnieju, zawodnik pełnoletni Oświadczenie (załącznik nr 2)
 • przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 • Zakończenie: podsumowanie oraz wręczenie słodyczy i napojów ok godz 13.00
 • Sprawy różne:
 • w przypadku stwierdzenia przez organizatora szkód lub zniszczeń na terenie obiektu sportowego, gdzie odbywa się impreza sportowa, organizator ma prawo wyciągnąć konsekwencje wobec sprawców zaistniałego zdarzenia,
 • organizator informuje, że obiekty są monitorowane i dodatkowo obserwowane przez organizatora,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
 • OSiR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej a pozostałe ubezpieczenia np. NNW leżą po stronie uczestnika,
 • interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora,
 • o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator,

Świąteczny Turniej Piłki Halowej dla szkół podstawowych

REGULAMIN

Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla uczniów szkół podstawowych rocznik 2003 – 2006

 • Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie.
 • Zasady gry:
 • drużyny 5-cio osobowe + 3 rezerwowych,
 • system rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów,
 • Termin i miejsce:
 • rozgrywki w dniu 27 grudnia  (czwartek) 2018 r. o godz. 10.00,
 • Hala Widowiskowo – Sportowa ul Św. Barbary 45,
 • Zgłoszenia:
 • zgłoszenie drużyn w recepcji OSiR, tel 89 6452 418, lub 600175243 lub przed turniejem
 • każdy zawodnik musi obowiązkowo przed pierwszym meczem dostarczyć pisemną Zgodę rodziców (załącznik nr 1 do Regulaminu) na udział  w turnieju,
 • przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 • Zakończenie: podsumowanie, wręczenie słodyczy i napojów ok godz 13.00
 • Sprawy różne:
 • w przypadku stwierdzenia przez organizatora szkód lub zniszczeń na terenie obiektu sportowego, gdzie odbywa się impreza dana sportowa, organizator ma prawo wyciągnąć konsekwencje wobec sprawców zaistniałego zdarzenia,
 • organizator informuje, że obiekty są monitorowane i dodatkowo obserwowane przez organizatora,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
 • OSiR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej a pozostałe ubezpieczenia np. NNW leżą po stronie uczestnika,
 • interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora,
 • o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator,