XIII kryterium uliczne

XXIII Kryterium Uliczne – informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo

MIESZKAŃCY ULIC: Rynek, Grunwaldzka, Św. Barbary, Poznańska, Gdańska, Jana Pawła II, Rzepnikowskiego, Warszawska

Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z LKK „Ziemia Lubawska” jest organizatorem XXIII KRYTERIUM ULICZNEGO, które zostanie rozegrane na wymienionych
ulicach 3 MAJA 2018r /czwartek/. W związku z tym ustąpią utrudnienia w ruchu, za które już z góry przepraszamy.

Kryterium rozpocznie się o godz. 10:45, a zakończy ok. godz. 16:45. Po poszczególnych przejazdach umożliwiony zostanie dojazd i wyjazd z posesji.

Uprzejmie prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci oraz o wyrozumiałość i dostosowanie się do uwag służb porządkowych. Serdecznie przepraszamy za wszystkie trudności wynikające z organizacji Kryterium, zapraszając Państwa do aktywnego kibicowania kolarzom.

Pozostajemy z głęboką nadzieją zrozumienia i wsparcia.
Organizatorzy

XXI Ogólnopolskie Kryterium Uliczne.Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie informuje, że w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie w dniu 3 maja (wtorek) 2016 roku będzie przeprowadzone XXI Ogólnopolskie Kryterium Uliczne.

Impreza przebiegać będzie m.in. ulicą: Rynek – odcinek od skrzyżowania ul.Grunwaldzkiej do ul.Warszawskiej, Warszawską – odcinek od skrzyżowania z ul.Rynek do skrzyżowania z ul.Rzepnikowskiego, Rzepnokowskiego – odcinek od skrzyżowania z ul.Warszawską do łącznika z ul. Papieża Jana Pawła II, Jana Pawła II -odcinek od łącznika pomiędzy ul. Rzepnikowskiego z ul. Papieża Jana Pawła II do ul.Gdańskiej, Gdańskiej – odcinek od łącznika z ul. Papieża Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Poznańską, Poznańskiej – odcinek od skrzyżowania z ul. Gdańską do ul Św. Barbary, Św. Barbary – odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, Grunwaldzka – odcinek od skrzyżowania z ul. Św. Barbary do skrzyżowania z ul. Rynek, w związku z czym ww ulice w godzinach 10:45-16:45 będą wyłączone z ruchu.

Serdecznie przepraszamy za wszystkie trudności wynikające z organizacji kryterium.

kryterium_uliczne

Regulamin XXI Kryterium Ulicznego im. Edmunda Groszkowskiego

II Eliminacja Mistrzostw Polski Kobiet w Kryterium Ulicznym o Puchar Burmistrza Lubawy Lubawa 3 maja 2016 r.

1. Cel wyścigu

 • popularyzacja kolarstwa szosowego i propagowanie zdrowej sportowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Lubawa.
 • wyłonienie indywidualnych Mistrzów Polski w Kryterium Ulicznym na rok 2016 w kategoriach: Open Kobiet (Elita + U23 + Juniorka), U23 Kobiet, Juniorka.

2. Organizator – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie, LKK “ZIEMIA LUBAWSKA”.

Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie wyścigu z ramienia organizatora są:

 • Jacek Różański – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie, tel.: (089) 645-24-18, tel./fax: (089) 645-24-18;
 • Jan Leliwa Prezes Klubu LKK “ZIEMIA LUBAWSKA”- tel.: 606613829

3. Uczestnictwo

Prawo startu mają zawodnicy w kat. Żak, Młodzik, Junior Młodszy, Junior, U 23, Elita i Masters oraz kobiety: Żaczki, Młodziczki, Juniorki Młodsze, Juniorki i Elita posiadający aktualne badania lekarskie i licencje na rok 2016.

4. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie,

ul. Łąkowa 8, 14-260 Lubawa do 24.04.2016 r. oraz w dniu wyścigu w Biurze Wyścigu.

5. Biuro wyścigu

Biuro Wyścigu w dniu 3 maja 2016 r. znajduje się w Pizzerii LAS VEGAS na Rynku w Lubawie. Biuro będzie czynne w godz. 9.00 – 10.30. Odprawa techniczna w Biurze Wyścigu o godz. 10.40.

6. Nagrody

Zwycięzcy w kat. Elita, Junior, Junior Młodszy (mężczyźni i kobiety) otrzymają puchary + nagrody pieniężne. Zwycięzcy w kat. Młodzik, Młodziczka, Żak i Żaczka otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród w przypadku startu małej ilości zawodników w danej kategorii (mniej niż 10 startujących). Dekoracja zawodników nastąpi 15 minut po każdym wyścigu.

7. Kary

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.

8. Zasady bezpieczeństwa

Wyścig zostanie przeprowadzony przy ruchu zamkniętym.

9. Termin i miejsce

Wyścig rozegrany zostanie w dniu 3 maja 2016r. (wtorek) o godz. 11.00 na trasie okrężnej (1800 m): ul. Rynek (start i meta przy ul. Rynek 2), ul. Warszawska, ul. Rzepnikowskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Gdańska, ul. Poznańska, ul. Św. Barbary, ul. Grunwaldzka, ul. Rynek.

10. Sposób rozegrania wyścigu

Wyścig zostanie rozegrany  zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol.:

 • – zwycięzcą Kryterium w kat. Kobiet Open zostanie zawodniczka, która przejedzie największą ilość okrążeń oraz zdobędzie największą ilość punktów wg punktacji co piąte  okrążenie 5,3,2,1 i na pozostałych okrążeniach 2,1. Ostatnie okrążenie 10, 6, 4, 2.
 • – w pozostałych kat. zwycięzcą zostanie zawodnik, która przejedzie największą ilość okrążeń oraz zdobędzie największą ilość punktów wg punktacji co trzecie okrążenie 5,3,2,1 i na pozostałych
 • – zwycięzcą w Klasyfikacji Klubowej zostanie Klub, którego zawodnicy w każdej kat. zdobędą największą ilość punktów w/g punktacji:
  • 1 miejsce – 7 pkt.
  • 2 miejsce – 5 pkt.
  • 3 miejsce – 3 pkt.
  • 4 miejsce – 2 pkt.
  • 5 miejsce – 1 pkt.
 • W razie równej ilości punktów w klasyfikacji drużynowej decyduje liczba pierwszych miejsc w poszczególnych wyścigach. Gdyby ona była również równa to wtedy o kolejności decyduje zwycięstwo w wyścigu starszej kat. (Elita + U23, Kobiety Open, Junior, Junior Mł., Juniorka Mł., Młodzik, Młodziczka).
 • wyścig w kat. Masters zostanie przeprowadzony jako open, bez podziału na kat. wiekowe.
 • zawodnicy Masters zostaną połączeni z kat. Junior.
 •  w przypadku małej ilości zawodników zgłoszonych do wyścigu kat. Junior + Masters i kat. Elita – Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może podjąć decyzję o ich połączeniu.

Nagrody zostaną podane na odprawie technicznej.

11. Program minutowy wyścigu.

 • godz. 11.00 Żak, Żaczka 4 x 1800 m
 • ok .godz. 11.20 Młodziczka + Juniorka Mł. 9 x 1800 m
 • ok. godz. 12.00 Kobiety Open 20 x 1800 m
 • ok. godz. 13.15 Młodzik 9 x 1800 m
 • ok. godz. 14.00 Junior Mł. 12 x 1800 m
 • ok. godz. 14.45 Junior + Masters 15 x 1800 m
 • ok. godz. 15.40 Elita + U 23 21 x 1800 m
 • Planowane zakończenie wyścigu około godz. 16.45

12. Zasady finansowania

Organizator pokrywa koszty organizacyjne, natomiast koszty uczestnictwa, przejazdów oraz opłatę startową pokrywają macierzyste kluby. Opłaty startowe są zgodnie z Uchwałą Zarządu PZKol. w sprawie opłat.

13. Komisja Sędziowska

Sędziego Głównego oraz 2 Komisarzy deleguje Kolegium Sędziów PZKol, a pozostałych Sędziów Kolegium Sędziów W-MZKol.

14. Postanowienia końcowe:

 1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność obowiązkowo w kaskach ochronnych oraz winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez macierzyste kluby.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 3.  Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z Organizatorem.

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim – ul. Mickiewicza 10, tel.:(56) 474-23-57

Powiatowy Szpital w Iławie – ul. Gen. Wł. Andersa 3, tel.: (89) 649-22-61.

Regulamin w pliku .doc Regulamin w liku .pdf