XXI Ogólnopolskie Kryterium Uliczne.Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie informuje, że w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie w dniu 3 maja (wtorek) 2016 roku będzie przeprowadzone XXI Ogólnopolskie Kryterium Uliczne.

Impreza przebiegać będzie m.in. ulicą: Rynek – odcinek od skrzyżowania ul.Grunwaldzkiej do ul.Warszawskiej, Warszawską – odcinek od skrzyżowania z ul.Rynek do skrzyżowania z ul.Rzepnikowskiego, Rzepnokowskiego – odcinek od skrzyżowania z ul.Warszawską do łącznika z ul. Papieża Jana Pawła II, Jana Pawła II -odcinek od łącznika pomiędzy ul. Rzepnikowskiego z ul. Papieża Jana Pawła II do ul.Gdańskiej, Gdańskiej – odcinek od łącznika z ul. Papieża Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Poznańską, Poznańskiej – odcinek od skrzyżowania z ul. Gdańską do ul Św. Barbary, Św. Barbary – odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, Grunwaldzka – odcinek od skrzyżowania z ul. Św. Barbary do skrzyżowania z ul. Rynek, w związku z czym ww ulice w godzinach 10:45-16:45 będą wyłączone z ruchu.

Serdecznie przepraszamy za wszystkie trudności wynikające z organizacji kryterium.

kryterium_uliczne

Regulamin XXI Kryterium Ulicznego im. Edmunda Groszkowskiego

II Eliminacja Mistrzostw Polski Kobiet w Kryterium Ulicznym o Puchar Burmistrza Lubawy Lubawa 3 maja 2016 r.

1. Cel wyścigu

 • popularyzacja kolarstwa szosowego i propagowanie zdrowej sportowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Lubawa.
 • wyłonienie indywidualnych Mistrzów Polski w Kryterium Ulicznym na rok 2016 w kategoriach: Open Kobiet (Elita + U23 + Juniorka), U23 Kobiet, Juniorka.

2. Organizator – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie, LKK “ZIEMIA LUBAWSKA”.

Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie wyścigu z ramienia organizatora są:

 • Jacek Różański – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie, tel.: (089) 645-24-18, tel./fax: (089) 645-24-18;
 • Jan Leliwa Prezes Klubu LKK “ZIEMIA LUBAWSKA”- tel.: 606613829

3. Uczestnictwo

Prawo startu mają zawodnicy w kat. Żak, Młodzik, Junior Młodszy, Junior, U 23, Elita i Masters oraz kobiety: Żaczki, Młodziczki, Juniorki Młodsze, Juniorki i Elita posiadający aktualne badania lekarskie i licencje na rok 2016.

4. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie,

ul. Łąkowa 8, 14-260 Lubawa do 24.04.2016 r. oraz w dniu wyścigu w Biurze Wyścigu.

5. Biuro wyścigu

Biuro Wyścigu w dniu 3 maja 2016 r. znajduje się w Pizzerii LAS VEGAS na Rynku w Lubawie. Biuro będzie czynne w godz. 9.00 – 10.30. Odprawa techniczna w Biurze Wyścigu o godz. 10.40.

6. Nagrody

Zwycięzcy w kat. Elita, Junior, Junior Młodszy (mężczyźni i kobiety) otrzymają puchary + nagrody pieniężne. Zwycięzcy w kat. Młodzik, Młodziczka, Żak i Żaczka otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród w przypadku startu małej ilości zawodników w danej kategorii (mniej niż 10 startujących). Dekoracja zawodników nastąpi 15 minut po każdym wyścigu.

7. Kary

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.

8. Zasady bezpieczeństwa

Wyścig zostanie przeprowadzony przy ruchu zamkniętym.

9. Termin i miejsce

Wyścig rozegrany zostanie w dniu 3 maja 2016r. (wtorek) o godz. 11.00 na trasie okrężnej (1800 m): ul. Rynek (start i meta przy ul. Rynek 2), ul. Warszawska, ul. Rzepnikowskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Gdańska, ul. Poznańska, ul. Św. Barbary, ul. Grunwaldzka, ul. Rynek.

10. Sposób rozegrania wyścigu

Wyścig zostanie rozegrany  zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol.:

 • – zwycięzcą Kryterium w kat. Kobiet Open zostanie zawodniczka, która przejedzie największą ilość okrążeń oraz zdobędzie największą ilość punktów wg punktacji co piąte  okrążenie 5,3,2,1 i na pozostałych okrążeniach 2,1. Ostatnie okrążenie 10, 6, 4, 2.
 • – w pozostałych kat. zwycięzcą zostanie zawodnik, która przejedzie największą ilość okrążeń oraz zdobędzie największą ilość punktów wg punktacji co trzecie okrążenie 5,3,2,1 i na pozostałych
 • – zwycięzcą w Klasyfikacji Klubowej zostanie Klub, którego zawodnicy w każdej kat. zdobędą największą ilość punktów w/g punktacji:
  • 1 miejsce – 7 pkt.
  • 2 miejsce – 5 pkt.
  • 3 miejsce – 3 pkt.
  • 4 miejsce – 2 pkt.
  • 5 miejsce – 1 pkt.
 • W razie równej ilości punktów w klasyfikacji drużynowej decyduje liczba pierwszych miejsc w poszczególnych wyścigach. Gdyby ona była również równa to wtedy o kolejności decyduje zwycięstwo w wyścigu starszej kat. (Elita + U23, Kobiety Open, Junior, Junior Mł., Juniorka Mł., Młodzik, Młodziczka).
 • wyścig w kat. Masters zostanie przeprowadzony jako open, bez podziału na kat. wiekowe.
 • zawodnicy Masters zostaną połączeni z kat. Junior.
 •  w przypadku małej ilości zawodników zgłoszonych do wyścigu kat. Junior + Masters i kat. Elita – Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może podjąć decyzję o ich połączeniu.

Nagrody zostaną podane na odprawie technicznej.

11. Program minutowy wyścigu.

 • godz. 11.00 Żak, Żaczka 4 x 1800 m
 • ok .godz. 11.20 Młodziczka + Juniorka Mł. 9 x 1800 m
 • ok. godz. 12.00 Kobiety Open 20 x 1800 m
 • ok. godz. 13.15 Młodzik 9 x 1800 m
 • ok. godz. 14.00 Junior Mł. 12 x 1800 m
 • ok. godz. 14.45 Junior + Masters 15 x 1800 m
 • ok. godz. 15.40 Elita + U 23 21 x 1800 m
 • Planowane zakończenie wyścigu około godz. 16.45

12. Zasady finansowania

Organizator pokrywa koszty organizacyjne, natomiast koszty uczestnictwa, przejazdów oraz opłatę startową pokrywają macierzyste kluby. Opłaty startowe są zgodnie z Uchwałą Zarządu PZKol. w sprawie opłat.

13. Komisja Sędziowska

Sędziego Głównego oraz 2 Komisarzy deleguje Kolegium Sędziów PZKol, a pozostałych Sędziów Kolegium Sędziów W-MZKol.

14. Postanowienia końcowe:

 1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność obowiązkowo w kaskach ochronnych oraz winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez macierzyste kluby.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 3.  Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z Organizatorem.

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim – ul. Mickiewicza 10, tel.:(56) 474-23-57

Powiatowy Szpital w Iławie – ul. Gen. Wł. Andersa 3, tel.: (89) 649-22-61.

Regulamin w pliku .doc Regulamin w liku .pdf

Sobótki Lekkoatletyczne 2016

Halowe Zawody Lekkoatletyczne szkół podstawowych „Sobótki” 20.02.2016r.

Bieg na 30m dziewcząt rocznik 2005 i młodsi

Eliminacje

Lp Imię i nazwisko Szkoła Wynik
1 Grzybińska Maria SP Lubawa- LKS 6,03
2 Zielińska Karolina SP Lubawa 7,24
3 Kaczmar Hanna SP Lubawa 6,28
4 Jurkiewicz Oliwia SP Sampława-LKS 6,32
5 Miesikowska Marta SP Złotowo-LKS 6,15
6 Marszelewska Kinga SP Złotowo-LKS 6,13
7 Wierzbowska Wiktoria SP Złotowo 6,55
8 Janicka Paulina SP Złotowo 6,01
9 Fafińska Paulina SP Złotowo-LKS 5,57
10 Tykarska Karolina SP Lubawa-LKS 6,51
11 Kołodziejska Patrycja SP Lubawa-LKS 6,23

Finał

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Fafińska Paulina SP Złotowo-LKS 5,54
II Janicka Paulina SP Złotowo 5,97
III Grzybińska Maria SP Lubawa-LKS 6,05
IV Marszelewska Kinga SP Złotowo-LKS 6,19

Bieg na 30m chłopców rocznik 2005 i młodsi

Eliminacja

Lp Imię i nazwisko Szkoła Wynik
1 Jackowski Mateusz SP Lubawa-LKS 5,27
2 Dymkowski Dawid SP Kazanice 6,27
3 Kowalski Miłosz SP Sampława-LKS 5,7
4 Górski Mateusz SP Złotowo 7,2
5 Ochlak Paweł SP Złotowo 6,15
6 Klimowski Krzysztof SP Złotowo 6,79
7 Orzechowski Karol SP Złotowo-LKS 6,25
8 Borkowski Wiktor SP Kazanice-LKS 5,83

Finał

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Jackowski Mateusz SP Lubawa-LKS 5,31
II Kowalski Miłosz SP Sampława-LKS 5,53
III Ochlak Paweł SP Złotowo 5,97
IV Borkowski Wiktor SP Kazanice- LKS 6,09

Bieg na 30 m dziewcząt rocznik 2004

Eliminacja

Lp Imię i nazwisko Szkoła Wynik
1 Zabłotna Dagmara SP Lubawa 6,2
2 Twardy Oliwia SP Lubawa 5,86
3 Biedrzycka Weronika SP Lubawa 5,61
4 Strużyńska Martyna SP Lubawa-LKS 5,6
5 Golder Patrycja SP Złotowo 5,75
6 Neumann marcelina 6,14
7 Tasarz Kinga 6,03

Finał

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Biedrzycka Weronika SP Lubawa 5,95
II Golder Patrycja SP Złotowo 5,9
III Strużyńska Martyna SP Lubawa-LKS 5,95
IV Twardy Oliwia SP Lubawa 6,1

Bieg na 30 m chłopców rocznik 2004

Eliminacje

Lp Imięi nazwisko Szkoła Wynik
1 Sosnowski Gabriel SP Lubawa 6,16
2 Frankiewicz Łukasz SP Kazanice-LKS 5,44
3 Sawicki Adam SP Sampława -LKS 6
4 Fafiński Dawid SP Złotowo 6,82
5 Kołodziejski Igor 6,18

Finał

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Frankiewicz Łukasz SP Kazanice -LKS 5,98
II Sawicki Adam SP Sampława-LKS 6,14
III Kołodziejski Igor 6,24
IV Sosnowski Gabriel SP Lubawa 6,3

Bieg na 30 m dziewcząt rocznik 2003

Eliminacje

Lp Imię i nazwisko Szkoła Wynik
1 Uzarska Julia SP Lubawa-LKS 5,39
2 Jakubowska Patrycja SP Lubawa-LKS 5,63
3 Fafińska Emilia SP Złotowo-LKS 5,49
4 Kozłowska Nicol SP Złotowo-LKS 5,5
5 Bedra Marlena SP Złotowo-LKS 6,32
6 Biedrzycka Malwina SP Prątnica-LKS 5,34
7 Ćwiklińska Aleksandra SP Prątnica-LKS 5,81
8 Klimowska Karolina SP Złotowo 6,15

Finał

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Biedrzycka Malwina SP Prątnica-LKS 5,28
II Uzarska Julia SP Lubawa-LKS 5,42
III Fafińska Emilia SP Złotowo-LKS 5,55
IV Kozłowska Nicol SP Złotowo-LKS 5,72

Bieg na 30 m chłopców rocznik 2003

Finał

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Pikoszewski Dominik SP Prątnica-LKS 4,92
II Wojtowicz Łukasz SP Lubawa 5,26
III Dreszler Patryk SP Lubawa-LKS 5,3
IV Brzozowski Adam SP Lubawa 5,34

Pchnięcie piłką lekarską dziewcząt rocznik 2005 i młodsi

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Miesikowska Marta SP Złotowo-LKS 11,77
II Janicka Paulina SP Złotowo 8,8
III Zawadzka Katarzyna SP Kazanice 8,58
IV Krauze Maja SP Lubawa 6,98
V Pietrzak Kinga SP Kazanice 6,91
VI Wierzbowska Wiktoria SP Złotowo 6,54
VII Wiśniewska Zuzanna SP Kazanice 4,24

Pchnięcie piłką lekarską chłopców rocznik 2005 i młodsi

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Dobrowolski Konrad SP Kazanice 12,9
II Borkowski Wiktor SP Kazanice-LKS 11,6
III Przybyłowski Dominik SP Sampława-LKS 9,98
IV Dymkowski Dawid SP Kazanice-LKS 9,39
V Górski Mateusz SP Złotowo 8,02

Pchnięcie piłką lekarską dziewcząt rocznik 2004

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Cichocka Wiktoria SP Kazanice 12,77
II Strużyńska Martyna SP Lubawa-LKS 11,86
III Śliwińska Karolina SP Lubawa 11,29
IV Gross Natalia SP Lubawa 11,17
V Wojtkiewicz Marta SP Lubawa 10,65
VI Nikola Zadroga SP Kazanice 8,29
VII Tasarz Kinga SP Kazanice 8,05
VIII Tesmer Patrycja SP Lubawa-LKS 7,97

Pchnięcie piłka lekarską chłopców rocznik 2004

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Fafiński Paweł SP Złotowo-LKS 14,49
II Caban Maciej SP Lubawa 14,01
III Gorski Maciej SP Kazanice -LKS 13,29
IV Mederski Mateusz SP Złotowo 12,34
V Gorszka Paweł SP Złotowo 9,63
VI Rynkowski Antonii SP Lubawa 9,23
VII Fafiński Dawid SP Złotowo 8,87

Pchnięcie piłką lekarską dziewcząt rocznik 2003

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Kozłowska Nicol SP Złotowo-LKS 14,15
II Jakubowska Patrycja SP Lubawa-LKS 12,3
III Jackiewicz Agata SP Kazanice 10,77

Pchnięcie piłką lekarską chłopców rocznik 2004

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Pietrzak Maciej SP Kazanice 15,49
II Przygodzki Jakub SP Złotowo 14,94
III Wroński Konrad SP Lubawa 14,3
IV Jakubowski Mateusz SP Złotowo-LKS 11,78
V Zieliński Błażej SP Kazanice 11

Skok w dal dziewcząt rocznik 2005 i młodsi

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Grzybińska Maria SP Lubawa-LKS 3,77
II Pietrzak Kinga 3,65
III Jurkiewicz Oliwia SP Sampława-LKS 3,51
IV Marszelewska Kinga SP Złotowo-LKS 3,46
V Zawadzka Katarzyna SP Kazanice 3,45
VI Krawczyk Aleksandra SP Sampława-LKS 3,41
VI Fafińska Paulina SP Złotowo 3,41
VII Wiśniewska Zuzanna SP Kazanice 3,29
VIII Kołodziejska Patrycja SP Lubawa-LKS 3,15
IX Krauze Maja SP Lubawa 3,11
X Rydel Alicja SP Lubawa 2,98
XI Rydel Patrycja SP Lubawa 2,85
XII Graman Agata SP Kazanice 2,8
PK Tykarska Karolina SP Lubawa-LKS 2,41

Skok w dal chłopców rocznik 2005 i młodsi

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Zadroga Hubert SP Kazanice-LKS 4,31
II Klimowski Krzysztof SP Złotowo 3,86
III Kowalski Miłosz SP Sampława 3,69
IV Orzechowski Karol SP Złotowo-LKS 3,65
V Licznerski Szymon SP Lubawa 3,6
VI Łatkowski Dawid SP Lubawa 3,55
VII Ochlak Paweł SP Złotowo 3,29
VIII Przybyłowski Dominik SP Sampława 3,25

Skok w dal dziewcząt rocznik 2004

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Golder Patrycja SP Złotowo 4,15
II Biedrzycka Weronika SP Lubawa 3,8
III Twardy Oliwia SP Lubawa 3,77
IV Zalewska Marta SP Lubawa 3,71
V Wojtkiewicz Marta SP Lubawa 3,59
VI Neuman Marcelina SP Sampława-LKS 3,4
VII Zabłotna Dagmara SP Lubawa 3,22
VIII Kozłowska Wiktoria SP Lubawa 2,97

Skok w dal chłopców  rocznik 2004

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Frankiewicz Łukasz SP Kazanice-LKS 4,3
II Caban Maciej SP Lubawa 3,88
III Szczepański Paweł SP Lubawa 3,64
IV Sosnowski Gabriel SP Lubawa 3,43
V Sawicki Adam SP Sampławaa-LKS 3,3
VI Rynkowski Antonii SP Lubawa 3,25
VII Kołodziejski Igor SP Lubawa 3,1
VIII Fafiński Paweł SP Złotowo-LKS 3,01
IX Gorszka Paweł SP Złotowo 2,96

Skok w dal dziewcząt rocznik 2003

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Uzarska Julia SP Lubawa-LKS 4,4
II Wrońska Laura SP Lubawa-LKS 4,38
III Biedrzycka Malwina SP Prątnica-LKS 3,95
IV Wierzbowska Anna SP Lubawa 3,73
V Ćwiklińska Aleksandra SP Prątnica-LKS 3,34
VI Bedra Marlena SP Złotowo-LKS 3,27
VII Gamańska Wiktoria SP Lubawa 3,2
VIII Łątkowska Kinga SP Lubawa 3,1
IX Klimowska Karolina SP Złotowo 2,96

Skok w dal chłopców rocznik 2003

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Liedke Łukasz SP Lubawa 5,03
II Wojtowicz Łukasz SP Lubawa 4,71
III Przygodzki Jakub SP Złotowo 4,62
IV Dreszler Patryk SP Lubawa-LKS 4,55
V Stawiarski Łukasz SP Lubawa 4,15
VI Giziński Jakub SP Lubawa 4,04
VII Brzozowski Adam SP Lubawa 4,02
VIII Piekoszewski Dominik SP Prątnica-LKS 3,86
IX Rochewicz Radosław SP Kazanice 3,25

Bieg na 600 m dziewcząt rocznik 2005 i młodsi

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Graman Agata SP Kazanice 02:34:15
II Karolina Tykarska SP Lubawa-LKS 02:48:15

Bieg na 600 m chłopców rocznik 2005 i młodsi

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Jackowski Mateusz SP Lubawa-LKS 02:02:24
II Zagroda Hubert SP Kazanice-LKS 02:07:57
III Łątkowski Dawid SP Lubawa-LKS 02,10,72
IV Licznerski Szymon SP Lubawa 02,13,84

Bieg na 600 m dziewcząt rocznik 2004

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Zalewska Marta SP Lubawa 2,15,87
II Tesmer Patrycja SP Lubawa-LKS 02,25,71

Bieg na 600 m chłopców rocznik 2004

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Górski Maciej SP Kazanice-LKS 02:03:24
II Szczepański Paweł SP Lubawa 02:08:18
III Mederski Mateusz SP Kazanice 02:17:49

Bieg na 600 m dziewcząt rocznik 2003

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Wrońska Laura SP Lubawa-LKS 02:00:39
II Fafińska Emilia SP Złotowo-LKS 02:05:01
III Wierzbowska Anna SP Lubawa 02:06:49
IV Gamańska Wiktoria SP Lubawa 02:16:57
V Łątkowska Kinga SP Lubawa 02:23:26

Bieg na 600 m chłopców 2003

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Wynik
I Jakubowski Mateusz SP Złotowo-LKS 01:54:50
II Wroński Konrad SP Lubawa 01:59:30
III Liedke Łukasz SP Lubawa 02:02:11
IV Lewicki Patryk SP Lubawa 02:07:11
V Giziński Jakub SP Lubawa 02:10:46
VI Stawiarski Łukasz SP Lubawa 02:13:52
VII Zieliński Błażej SP Kazanice 02:18:09
VIII Rochewicz Radosław SP Kazanice 02:28:46

 

Ferie na sportowo

Ferie zimowe na sportowo z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

Lodowisko

 • Lodowisko przy ul. Św. Barbary
 • w poniedziałek oraz wtorek (25-26 stycznia) od 10:00 do 13:00
 • łyżwy bezpłatne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za okazaniem legitymacji szkolnej (pod opieką instruktorów OSIR)

Continue reading