Wakacyjne Zawody WędkarskieRegulamin Wakacyjnych Zawodów Wędkarskich

Celem zawodów jest popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży, jako formy czynnego wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą, z dala od nudy i komputera, w gronie rówieśników o podobnych zamiłowaniach 

 1. Organizatorem dwóch zawodów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie
 2.  Terminy i miejsce zawodów: Środa, 8. lipca 2020, godz. 9:00 park miejski Łazienki Lubawskie
 3.  Zawody mają charakter otwarty i są oparte na rywalizacji „fair play”.
 4.  W zawodach mogą brać udział wędkarze urodzeni w roku 2004 i młodsi, wszyscy muszą przedstawić organizatorowi pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.  Oświadczenie
 5.  Zawodnicy przeprowadzone będą bez podziału na grupy wiekowe
 6.  Organizator nagradza medalami zawodników, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca, wszyscy uczestnicy otrzymują słodki upominek
 7.  O kolejności decyduje waga złowionych ryb (1 punkt za każdy gram złowionych ryb.
 8. Nad przebiegiem zawodów czuwa przedstawiciel organizatora
 9. Obowiązuje spławikowa metoda połowu ryb, a zawodnicy łowią na jedną wędkę.
 10. Wszystkie złowione w czasie zawodów ryby muszą być przechowywane w stanie żywym siatkach
 11. Każdy wędkarz obowiązany jest do posiadania podbieraka oraz przyrządu do usuwania haczyków (tzw. wypychacz).
 12. Udział w zawodach jest bezpłatny
 13. Organizator stawia wymóg, aby KAŻDEMU ZAWODNIKOWI BEZWZGLĘDNIE TOWARZYSZYŁ PEŁNOLETNI OPIEKUN
 14.  Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia swoje stanowisko w stanie czystym. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe przed, w czasie lub po zawodach, zarówno wobec zawodników, jak i osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub skradzione w czasie zawodów.
 3. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunków zamieszczonych po zawodach w mediach.
 4. W sprawach spornych decyzje organizatora są ostateczne.
 5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.
 6. Aby zawody odbyły się, minimalna liczba zawodników zgłoszonych wynosi 3 osoby.