Koronawirus

W związku z decyzją rządu dotyczącą przerwania na dwa tygodnie zajęć szkolnych, zawieszenia
działalności placówek kulturalnych, w celu ograniczenia możliwości zakażenia koronawirusem w

skupiskach ludzkich, dyrektor Ośrodka Sportu i i Rekreacji informuje:

● od 12 do 25 marca br. zamknięta zostaje siłownia OSiR
● od 17 do 25 marca br. odwołane zostają zajęcia aerobiku dla pań
● do 25 marca br. OSiR nie przyjmuje nowych rezerwacji na korzystanie z hal sportowych
● wykorzystanie obiektów sportowych OSiR przez kluby sportowe podlega indywidualnym
ustaleniom z władzami klubów
● planowane do 25 marca br. imprezy sportowe i wydarzenia są odwołane lub prowadzone według
zasad określonych w przepisach i zarządzeniach organów administracji rządowej i samorządowej

Uwaga, powyższe zasady mogą ulec zmianie w zależności od dalszego rozwoju
sytuacji epidemiologicznej w całej Polsce i naszym regionie.
Wszelkich informacji udziela recepcja i dyrektor OSiR.

Aktualne ceny w Strefie Płatnego Parkowania

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie zawiadamia, że na podstawie Uchwały Rady Miasta Lubawa nr
XI/120/2019, z dniem 1 stycznia 2020 roku ulegają zmianie stawki opłat za postój pojazdów

samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta Lubawa:

1. Do pół godziny – 1,80 zł.
2. Za pierwszą godzinę – 3,00 zł.
3. Za drugą godzinę – 3,60 zł.
4. Za trzecią godzinę – 4,30 zł.
5. Za czwartą i każdą następną godzinę – 3,00 zł.

Zmianie ulegają także wysokości abonamentów i abonamentów specjalnych:
1. Opłata miesięczna – 40 zł.
2. Opłata półroczna – 180 zł.
3. Opłata roczna – 340 zł.
4. Abonament specjalny dla osób fizycznych zameldowanych na obszarze strefy – 15 zł. (wykupiony
na okres 6 lub 12 miesięcy).

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój – 100 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej
w przeciągu 48 godzin od daty wystawienia wezwania obniża się stawkę

Zapraszamy do parku linowego

Już od 1 maja działalność wznawia park linowy na terenie Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie. Bez zmian pozostają godziny otwarcia od 11.00 do 19.00 (wejście do 18.00) oraz cennik. Do dyspozycji wszystkich chętnych oddajemy na razie dwie urozmaicone trasy dla starszych                             i młodszych. Niestety, ze względu na wymagane prace konserwatorskie przy drzewostanie nie zostanie jeszcze otwarta trasa tyrolkowa. Zostanie uruchomiona w późniejszym terminie.

 

Wszystkie niezbędne informacje na stronie: http://parklinowy.lubawa.pl/