Aktualne ceny w Strefie Płatnego Parkowania

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie zawiadamia, że na podstawie Uchwały Rady Miasta Lubawa nr
XI/120/2019, z dniem 1 stycznia 2020 roku ulegają zmianie stawki opłat za postój pojazdów

samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta Lubawa:

1. Do pół godziny – 1,80 zł.
2. Za pierwszą godzinę – 3,00 zł.
3. Za drugą godzinę – 3,60 zł.
4. Za trzecią godzinę – 4,30 zł.
5. Za czwartą i każdą następną godzinę – 3,00 zł.

Zmianie ulegają także wysokości abonamentów i abonamentów specjalnych:
1. Opłata miesięczna – 40 zł.
2. Opłata półroczna – 180 zł.
3. Opłata roczna – 340 zł.
4. Abonament specjalny dla osób fizycznych zameldowanych na obszarze strefy – 15 zł. (wykupiony
na okres 6 lub 12 miesięcy).

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój – 100 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej
w przeciągu 48 godzin od daty wystawienia wezwania obniża się stawkę