Zmiana cen w strefie płatnego parkowania

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie informuje, że na podstawie Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miasta
Lubawa z dnia 28 listopada 2018r. zmieniającej uchwałę nr XVI/173/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia
27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu
pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie
miasta Lubawa, od 01.01.2019r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania:

  •  do pół godziny parkowania – 1,50zł
  • za pierwszą godzinę parkowania – 2,00zł
  • za drugą i trzecią godzinę parkowania – 2,40zł
  • za każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania – 2,00zł