Zapytanie ofertowe – poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej.

Wybór oferty

Zwycięska oferta została wybrana:

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie zaprasza do składania ofert na wykonanie
zadania pn. Modernizacja pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej – poprawa warunków ochrony
przeciwpożarowej.

Szczegóły w załącznikach