Nowy cennik za strefę parkowania
Zgodnie z Uchwałą XLVI/396/2022 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 października 2022 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa informujemy, że od 01.01.2023 roku następuje zmiana wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowanie:

-do pół godziny parkowania - 2,50 zł
- za pierwszą godzinę parkowania - 4,00 zł
- za drugą godzinę parkowania - 4,80 zł
- za trzecią godzinę parkowania - 5,70 zł
za czwartą i każdą następną godzinę parkowania - 4,00 zł
- opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty - 100,00 zł
(zapłata w przeciągu 48h - 50,00 zł)

Zachęcamy do korzystania z płatności mobilnych w systemach Skycash i Mobilet oraz poprzez aplikacje bankowe w swoich smartfonach.

plakat